İlke ve Değerlerimiz

Güncelleme: 11 Mayıs 2017, 10:46

 

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

_______

 


 

 

 

 

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

_______

 

 

Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemi çerçevesinde, iş süreçlerimizi, insan kaynaklarımızı, taşeronlarımızı sürekli geliştirmek ve hatalarımızı süreçler içerisinde iyileştirerek müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak kalite politikamızdır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

_______

 

 

İnşaat alanlarımızda ve merkez ofiste kaza veya hastalıklar oluşmadan önlemler alarak, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak, yürürlükte bulunan ISG ile ilgili yasa mevzuat, idari düzenlemelere ve kurallarına riayet ederek olabilecek muhtemel kazaları önlemek, çalışanların güvenliği açısından gerekli ekipman ve teçhizatı tedarik etmek, teknik şartnamelerimize uygun olarak taşeronlarımıza da bilinçlendirmek ve bu doğrultuda önlemler almalarını ve belirlenen teknik şartnameye uygun çalışmalar yapmalarını sağlamaktır. Ayrıca sistemin sürekli geliştirilmesi amacıyla, tüm çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın ISG sistemini ve uygulamalarını anlamalarını sağlamak, eğitimler planlamak ve gerçekleştirmek, ISG sistemimizi periyodik olarak denetleyerek uygunsuzlukları, muhtemel kazaları, hastalıkları önlemek ve oluşturulan bilgiyi içinde bulunduğumuz konut-yapı sektörü ile paylaşmak iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

_______

 

 

İnsana saygı ve sürekli gelişme felsefemiz doğrultusunda inşaat alanlarımızda ve merkez ofisimizde havanın, suyun ve toprağın kirlenmesini önleyerek, yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek, tüm süreçlerimizde çevre dostu malzemeler ve girdiler kullanarak, üretim süreçlerimiz kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımını sağlamak, oluşturmuş ve geliştirmek de olduğumuz Çevre Yönetim Sistemini ve bu sistemin uygulamalarını sürekli denetleyerek tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmalarını sağlamak, bu doğrultuda gerekli olan eğitimleri planlayarak, geliştirmek ve oluşturulan bilgileri konut-yapı sektörüyle paylaşmak çevre politikamızdır.